Ticker

15/recent/ticker-posts

Περιγραφική έρευνα

 Η περιγραφική έρευνα αναλύει τα χαρακτηριστικά ενός πληθυσμού(ανθρώπων-ζώων-φυτών ή πραγμάτων ) ή ενός φαινομένου( πχ.μέρες ηλιοφάνειας )χωρίς να γνωρίζει τις μεταξύ τους σχέσεις

Η περιγραφική έρευνα, λοιπόν, αυτό που κάνει είναι να ορίζει, να ταξινομεί, να διαιρεί ή να συνοψίζει. Για παράδειγμα, μέσω μετρήσεων θέσης ή διασποράς.

Ωστόσο, δεν μπαίνει στην ανάλυση του λόγου της συμπεριφοράς ορισμένων σε σχέση με άλλους. Σε αυτή την περίπτωση θα πρέπει να καταφύγουμε σε άλλες τεχνικές όπως η συσχετιστική ή επεξηγηματική έρευνα.Είδη περιγραφικής έρευνας

Ανάμεσα στους κύριους τύπους περιγραφικής έρευνας, μπορούμε να βρούμε τα ακόλουθα:

  • Μέθοδος παρατήρησης : Η πιο αποτελεσματική για τη διεξαγωγή περιγραφικής έρευνας. Χρησιμοποιείται τόσο η ποσοτική παρατήρηση (αντικειμενική συλλογή δεδομένων που επικεντρώνεται κυρίως σε αριθμούς και τιμές) όσο και η ποιοτική παρατήρηση (μετρά τα χαρακτηριστικά των προς διερεύνηση στοιχείων).
  • Μέθοδος μελέτης περίπτωσης : Περιλαμβάνουν μια εις βάθος ανάλυση και μελέτη ατόμων ή ομάδων. Συνήθως οδηγεί σε μια υπόθεση και διευρύνει το εύρος της διερεύνησης ενός φαινομένου. Ωστόσο, δεν θα πρέπει να χρησιμοποιείται για τον προσδιορισμό της αιτίας και του αποτελέσματος (πιο τυπικό της αιτιακής και της συσχέτισης), καθώς δεν έχει τη δυνατότητα να κάνει ακριβείς προβλέψεις επειδή θα μπορούσε να υπάρχει προκατάληψη από την πλευρά του ερευνητή.

Χαρακτηριστικά της περιγραφικής  έρευνας 

Μεταξύ των βασικών χαρακτηριστικών της περιγραφικής έρευνας, μπορούμε να επισημάνουμε τα ακόλουθα:

Είναι ουσιαστικό, καθώς παρουσιάζεται ως το πρώτο βήμα στην επιστημονική έρευνα.
Το πρώτο πράγμα που πρέπει να κάνουμε είναι να ταξινομήσουμε, να μετρήσουμε, να συνοψίσουμε και να διαιρέσουμε τα δεδομένα.
Είναι μια πολύ σημαντική διαδικασία τόσο στην ποσοτική όσο και στην ποιοτική έρευνα. Άλλες, όπως η διερευνητική έρευνα, βασίζονται σε αυτήν που θα διεξαχθούν.
Οι έννοιές του αποτελούν μέρος των βασικών στατιστικών.
Ο αριθμητικός μέσος όρος, η διακύμανση, ο συντελεστής διακύμανσης ή η κύρτωση είναι τα πιο χρησιμοποιούμενα σε μια πρώτη ανάλυση δεδομένων.
Χωρίς αυτό, χτυπάμε τρέχοντας και μπορεί να μην βρούμε απαντήσεις στα ερωτήματα που τέθηκαν. Γι’ αυτό είναι σημαντικό στην επιστήμη.
Διαδικασία διεξαγωγής περιγραφικής έρευνας
Η διαδικασία είναι πολύ παρόμοια με αυτή άλλων τύπων έρευνας, συμπεριλαμβανομένων των ποιοτικών, όπως η τεκμηριωμένη.
 

Βήματα περιγραφικής έρευνας


Ερώτηση: 

Πρώτα, πρέπει να ρωτήσετε. Πρέπει να θέσουμε τα ερευνητικά ερωτήματα επαρκώς και συνοπτικά. Δηλαδή, πρέπει να είμαστε ξεκάθαροι για το τι ψάχνουμε. Μόλις τα έχουμε, θα ξέρουμε ποιο δρόμο να πάμε.

Επιλογή:

 Δεύτερον, πρέπει να επιλέξετε. Πρέπει να επιλέξετε τη μέθοδο και τους δείκτες που θα χρησιμοποιήσουμε. Έτσι, θα πρέπει να ξέρουμε ποια από αυτά θα μας φανούν χρήσιμα. Αλλά για να μπορέσεις να κάνεις αυτό το βήμα πρέπει να τους γνωρίσεις σε βάθος.


Ανάλυση:


 Ως τρίτη φάση, πρέπει να αναλύσετε. Τώρα, πρέπει να κάνουμε πράξη αυτό που επιλέξαμε πριν. Πρέπει να κάνετε τις εργασίες πεδίου. Πρέπει να μετρήσουμε, να συνοψίσουμε, να διαιρέσουμε, να ταξινομήσουμε και, τελικά, να περιγράψουμε.

Ερμηνεία:

 Τέλος, πρέπει να ερμηνεύσετε. Με τα δεδομένα στο χέρι, πρέπει να καταλάβετε τι εμφανίζεται. Για να γίνει αυτό, πρέπει να είμαστε ξεκάθαροι σχετικά με το τι είναι ένας μέσος όρος ή τι είναι μια μεταβλητότητα. Επίσης άλλες έννοιες όπως ασυμμετρία ή κύρτωση.

Παράδειγμα Περιγραφικής Έρευνας


Ας φανταστούμε ότι θέλουμε να μελετήσουμε μια ομάδα μαθητών και τους βαθμούς τους σε ορισμένα μαθήματα. Καταρχήν μας ενδιαφέρει μόνο να δείξουμε τα αποτελέσματα και να τα ερμηνεύσουμε, χωρίς να μπούμε στις πιθανές σχέσεις. Η προοπτική, λοιπόν, είναι περιγραφική.

Όπως μπορούμε να δούμε, η περιγραφική ερευνητική διαδικασία είναι σχετικά απλή.

  • Ορίζουμε το πρόβλημα που θέλουμε να ερευνήσουμε: Να γνωρίσουμε τους βαθμούς των μαθητών ενός σχολείου.
  • Στη συνέχεια, επιλέγουμε τους δείκτες πχ.,  το βαθμό ανά μάθημα ,τον μέσο όρο του κάθε μαθήματος ανά τάξη την τυπική απόκλιση από τον μέσο όρο  
  • Από την πλευρά μας πραγματοποιούμε τους υπολογισμούς των επιλεγμένων δεικτών
  • Τέλος, ερμηνεύουμε τα δεδομένα, λαμβάνοντας υπόψη τη σημασία κάθε μέτρου που χρησιμοποιείται.

Μερικά ακόμα  παραδείγματα περιγραφικής έρευνας είναι:


Μια εταιρεία  τροφίμων που λανσάρει μια νέα σειρά  σάλτσας  μπάρμπεκιου θα ήθελε να καταλάβει ποιες γεύσεις  χρησιμοποιούνται περισσότερο από διαφορετικούς ανθρώπους. Για να κατανοήσουν την προτιμώμενη παλέτα γεύσεων, διεξάγουν αυτόν τον τύπο ερευνητικής μελέτης χρησιμοποιώντας διάφορες μεθόδους, όπως μεθόδους παρατήρησης στα σούπερ μάρκετ. 
Ένα άλλο παράδειγμα για το πού μπορεί να χρησιμοποιηθεί αυτή η έρευνα είναι εάν μια σχολική περιφέρεια επιθυμεί να αξιολογήσει τη στάση των δασκάλων σχετικά με τη χρήση της τεχνολογίας στην τάξη. Διεξάγοντας έρευνες και παρατηρώντας την άνεσή τους με τη χρήση της τεχνολογίας μέσω μεθόδων παρατήρησης, ο ερευνητής μπορεί να μετρήσει τι μπορεί να βοηθήσει στην κατανόηση εάν μια ολοκληρωμένη εφαρμογή μπορεί να αντιμετωπίσει ένα πρόβλημα. Αυτό βοηθά επίσης στην κατανόηση εάν οι μαθητές επηρεάζονται με οποιονδήποτε τρόπο με αυτήν την αλλαγή.

Μερικά άλλα ερευνητικά προβλήματα και ερευνητικά ερωτήματα που μπορούν να οδηγήσουν σε περιγραφική έρευνα είναι:

  • Οι ερευνητές αγοράς θέλουν να καταγράψουν τις διατροφικές συνήθειες τωνμαθητών στο κυλικείο του σχολείου.
  • Ο ψυχολόγος-κοινωνικός λειτουργός θέλει να καταγράψει το  ηθικό των μαθητών πριν τα διαγωνίσματα ή τις γενικές εξετάσεις.
  • Ένα σχολείο ή ένας καθηγητής θέλει να καταλάβει εάν οι μαθητές χρησιμοποιούν  περισσότερο  τα  διαδικτυακά μαθήματα αντί  τα  σχολικά βιβλία.
  • Ένας καθηγητής πληροφορικής θέλει να  καταγράψει τη χρήση των μέσων κοινωνικής δικτύωσης από τους μαθητέςΔημοσίευση σχολίου

0 Σχόλια