Ticker

15/recent/ticker-posts

Δημοσκοπικές έρευνες

  Τι είναι δημοσκόπηση

Δημοσκόπηση είναι η ποσοτική ερευνητική μέθοδος για την αποτύπωση και τη διερεύνηση των διαθέσεων, γνωμών ή συμπεριφορών του πληθυσμού ή ομάδων πληθυσμού μέσω επιλεγμένων, γραπτών ή προφορικών, ερωτημάτων.

 Διενεργείται από εξειδικευμένο προσωπικό, το οποίο υποβάλλει τα ερωτήματα σε επιλεγμένο δείγμα ανθρώπων με σκοπό την καταγραφή των απαντήσεών τους, τη στατιστική τους επεξεργασία και την εξαγωγή συμπερασμάτων.

 Εναλλακτικά ονομάζεται και «γκάλοπ», από τον Τζορτζ Γκάλοπ (George Gallup), ιδρυτή του Αμερικανικού Ιδρύματος Κοινής Γνώμης (American Institute of Public Opinion, μετέπειτα The Gallup Organization), ενός πολύ γνωστού ειδικού στα θέματα των δημοσκοπήσεων.

www.mytexnologia.gr


Οι κατηγορίες των δημοσκοπήσεων που διενεργούνται είναι δύο. 

Η πρώτη περιλαμβάνει τις δημόσιες δημοσκοπήσεις (public opinion polls) για τη διερεύνηση των απόψεων της κοινής γνώμης για τα ζητήματα της επικαιρότητας και τον προσδιορισμό της πρόθεσης ψήφου των πολιτών. Διεξάγονται εκ μέρους των Μέσων Μαζικής Ενημέρωσης σε τακτά χρονικά διαστήματα.

Η δεύτερη κατηγορία περιλαμβάνει τις ιδιωτικές δημοσκοπήσεις (private opinion polls) που αφορούν σε ιδιώτες, κόμματα, επιχειρήσεις, διαφημιστικές εταιρείες (έρευνες αγοράς) κτλ., και οι οποίες συνήθως δε δημοσιεύονται. 

Λάθη στη διατύπωση των ερωτήσεων δημοσκόπησης

Είναι κοινώς αποδεκτό ότι η διατύπωση των ερωτήσεων, η σειρά με την οποία τοποθετούνται και ο αριθμός των επιλογών απάντησης μπορούν να επηρεάσουν τα αποτελέσματα των δημοσκοπήσεων. Η ξεκάθαρη διατύπωση των ερωτήσεων με ουδέτερο λεξιλόγιο, το οποίο όλοι οι ερωτώμενοι να κατανοούν με τον ίδιο τρόπο, μπορεί να αποκαλύψει τις πραγματικές διαθέσεις και συμπεριφορές της κοινής γνώμης. Μια κοινή τεχνική για να περιοριστεί η μεροληψία και να εξασφαλιστούν όσο το δυνατόν πιο ειλικρινείς απαντήσεις είναι η αλλαγή της σειράς των ερωτήσεων και η διαίρεση του δείγματος. Αυτό περιλαμβάνει δύο διαφορετικές εκδοχές μια ερώτησης (π.χ. μέσω παράφρασης), με την κάθε εκδοχή να παρουσιάζεται σε ένα από τα δύο μέρη του δείγματος

Δειγματοληπτικό σφάλμα (sampling error) δημοσκόπησης

Η δειγματοληψία είναι μία τεχνική επιλογής δείγματος στην οποία σημαντικό ρόλο παίζει το μέγεθος. Όσο πιο μεγάλο είναι το δείγμα, τόσο πιο αξιόπιστα τα συμπεράσματα σε σχέση με το πραγματικό ποσοστό που τελικά θα προκύψει. Το περιθώριο σφάλματος (ή στατιστικό σφάλμα) είναι ένα μέτρο για να δείξει πόσο κοντά είναι πιθανό να είναι το παρατηρηθέν ποσοστό από το πραγματικό ποσοστό, που είναι το ποσοστό όλου του πληθυσμού.Για παράδειγμα, σε δείγμα 1.200 ατόμων, το στατιστικό σφάλμα είναι της τάξης των ± 2.9%, αντίθετα σε ένα δείγμα 7.709 ατόμων (από exit polls), το σφάλμα είναι ± 1% (με διάστημα εμπιστοσύνης 95%)

Μη αντιπροσωπευτικότητα του δείγματος (coverage bias)

Όταν το δείγμα δεν είναι αντιπροσωπευτικό του πληθυσμού, μπορεί να αλλοιώσει τα αποτελέσματα της δημοσκόπησης. Για να περιοριστεί η μεροληψία, οι δημοσκοπικές εταιρείες χρησιμοποιούν την τηλεφωνική συνέντευξη με τη χρήση υπολογιστών (CATI = Computer Aided Telephone Interviewing) σε συνδυασμό με τη μέθοδο τυχαίας επιλογής αριθμών (random digit dialing). Με τον τρόπο αυτό προσπαθούν να αυξήσουν την ποιότητα τυχαίων δειγμάτων και να εξασφαλίσουν μεγαλύτερη γεωγραφική διασπορά του δείγματος. Το πρόβλημα όμως παραμένει, επειδή οι δημοσκοπήσεις πραγματοποιούνται κυρίως μέσω σταθερού τηλεφώνου, κάτι το οποίο μπορεί να έχει ως αποτέλεσμα στο να υποεκπροσωπούνται τα νεαρότερα μέλη της κοινωνίας, τα οποία συνήθως χρησιμοποιούν κινητό τηλέφωνο

Δημοσκοπήσεις vs επεξεργασία δεδομένων

Οι δημοσκοπήσεις, παρά τα ορατά μειονεκτήματά τους, παραμένουν το καλύτερο διαθέσιμο εργαλείο για την πρόβλεψη του εκλογικού αποτελέσματος ή την έρευνα της κοινής γνώμης γενικότερα.

Η μόνη πραγματική εναλλακτική λύση είναι η πρόβλεψη με βάση την ανάλυση των «μεγάλων δεδομένων» (big data) από το διαδίκτυο και ιδίως τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Η μελέτη των διαδικτυακών αναζητήσεων (ιδίως μέσω της Google) και των αναρτήσεων στα κοινωνικά δίκτυα (Twitter, Facebook κ.α.), με τη βοήθεια αλγόριθμων «βαθιάς μηχανικής μάθησης» και τεχνητής νοημοσύνης, μπορεί στο μέλλον να ξεπεράσει τις δημοσκοπήσεις σε αξιοπιστία, αλλά προς το παρόν απέχει ακόμη αρκετά μέχρι να φθάσει σε αυτό το σημείο.

Τα μοντέλα πρόβλεψης με βάση τις δημοσκοπήσεις έχουν περιθώρια βελτιώσεων. Όπως επισημαίνει σε ξεχωριστό άρθρο του και το «Science», οι δημοσκοπήσεις πάσχουν από μειωμένη διάθεση για συμμετοχή των πολιτών (με μονοψήφια πλέον ποσοστά). 

Δεν είναι όλοι άνθρωποι όσοι κυκλοφορούν στο διαδίκτυο

Μπορούν να προβλέψουν οι επιστήμονες το εκλογικό αποτέλεσμα αναλύοντας online δεδομένα από ένα τεράστιο αριθμό χρηστών του διαδικτύου; Η απλή απάντηση είναι «όχι ακόμα, αλλά στο μέλλον μπορεί».

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ  ΜΙΑΣ ΔΗΜΟΣΚΟΠΙΚΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ ΣΤΟΝ ΑΚΟΛΟΥΘΟ ΣΥΝΔΕΣΜΟ

ΚΕΦΑΛΑΙΑ ΔΗΜΟΣΚΟΠΙΚΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ

ΤΙΤΛΟΙ ΔΗΜΟΣΚΟΠΙΚΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ

  1. Πως η ηλικία ενός ανθρώπου επηρεάζει την ασχολία του με το ίντερνετ
  2. Πως το φύλλο ενός μαθητή επηρεάζει τις επαγγελματικές του επιλογές
  3. Πως το φύλλο ενός εφήβου επηρεάζει τον τρόπο διατροφής
  4. Πως το φύλλο του μαθητή επηρεάζει την έφεσή του στα θεωρητικά ή θετικά μαθήματα.
  5. Πως  η ηλικία των εφήβων επηρεάζει τις διατροφικές συνήθειες
  6. Πως η ηλικία των εφήβων επηρεάζει την μουσική που ακούνε.
  7. Πως τα κοινωνικά μέσα δικτύωσης επηρεάζουν  τις καθημερινές συνήθειες των εφήβων(ντύσιμο,χτένισμα,διατροφή)
  8. Πως η χρήση του ελεύθερου χρόνου από έναν μαθητή επηρεάζει την επίδοσή του.
  9. Πως η ενασχόληση των εφήβων με το διαδίκτυο επηρεάζει την απόδοσή του στο σχολείο.
  10. Πως η χώρα προέλευσης ενός μαθητή επηρεάζει την ενασχόλησή του με το διαδίκτυο.


ΑΚΟΛΟΥΘΟΥΝ ΔΕΙΓΜΑΤΑ ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ Γ΄ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ

ΔΕΙΓΜΑΤΑ ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΩΝ

Δημοσίευση σχολίου

0 Σχόλια