Ticker

15/recent/ticker-posts

Τι είναι τεχνητή νοημοσύνη

Η τεχνητή νοημοσύνη(ARTIFICIAL INTELIGENSE)   είναι η ικανότητα μιας μηχανής να αναπαράγει τις
 γνωστικές λειτουργίες ενός ανθρώπου, όπως είναι η μάθηση, ο σχεδιασμός και
 η δημιουργικότητα.

 Η τεχνητή νοημοσύνη κάνει τις μηχανές ικανές να 'κατανοούν' το περιβάλλον
 τους, να επιλύουν προβλήματα και να δρουν προς την επίτευξη ενός 
συγκεκριμένου στόχου. 
Ο υπολογιστής λαμβάνει δεδομένα (ήδη έτοιμα ή συλλεγμένα μέσω αισθητήρων, π.χ.
 κάμερας, μικροφώνου,κάμερας υπερύθρων κτλ ), τα επεξεργάζεται και 
ανταποκρίνεται βάσει αυτών.
 Τα συστήματα τεχνητής νοημοσύνης είναι ικανά να προσαρμόζουν τη συμπεριφορά
 τους, σε ένα ορισμένα βαθμό, αναλύοντας τις συνέπειες προηγούμενων δράσεων 
τους και επιλύοντας προβλήματα με αυτονομία.

Είναι άλλη μια περίπτωση βιομίμησης  δηλαδή αντιγραφή ενός φυσικού προτύπου ,όπως είναι η ανθρώπινη νοημοσύνη.

Αντιγράφουμε  πρώτα τους αισθητήρες ένος ανθρώπου  με τεχνητούς αισθητήρες ,οι οποίοι έχουν καλύτερες δυνατότητες (ακούνε καλύτερα,βλέπουν καλύτερα κτλ) και μετα δημιουργούμε ένα πρόγραμμα επεξεργασίας των δεδομένων  το οποίο μιμείται την ανθρώπινη νοημοσύνη.

Δηλαδή τα νέα συστήματα με τεχνητή νοημοσύνη  ,θα μαθαίνουν από τα λάθη τους,θα αυτοσχεδιάζουν αλλά θα είναι και πιο δημιουργικοί.


 

τεχνητή νοημοσύνη


Ποια η σημασία της τεχνητής νοημοσύνης;

 

Μερικές τεχνολογίες τεχνητής νοημοσύνης έκαναν την εμφάνισή τους εδώ και 

περισσότερο από 50 χρόνια.

 Παρότι επηρεάζει ήδη την καθημερινότητά μας, η τεχνητή νοημοσύνη αναμένεται να

 επιφέρει ακόμα τεράστιες αλλαγές και να παίξει κεντρικό ρόλο στη ψηφιακή

 μεταμόρφωση της κοινωνίας μας.

Με την τεχνητή νοημοσύνη   και τους βελτιωμένους επεξεργαστές  έχουμε τεράστια εξοικονόμηση χρόνου  για την επεξεργασία  ενός τεράστιου όγκου δεδομένων.Αυτο ήταν αδύνατο να επιτευχθεί  από το φυσικό πρότυπο που είναι η ανθρώπινη νοημοσύνη.

Στο τομέα της τεχνολογίας (υλικό και άυλο)  με  την βοήθεια της τεχνολογίας θα έχουμε  επιτάχυνση  του χρόνου για εξέλιξη  των τεχνολογικών ιδεών.Ενώ η εξέλιξη μιας ιδέας στην απαρχή της τεχνολογίας απαιτούσε ίσως και αιώνες.

 

  Η τεχνητή νοημοσύνη στην καθημερινότητά μας
 
Παρατίθενται παρακάτω ορισμένα παραδείγματα εφαρμογών τεχνητής νοημοσύνης.
 
Διαδικτυακές αγορές και διαφήμιση
συστάσεων, για παράδειγμα
 βάσει προηγούμενων αναζητήσεων και αγορών ή άλλων συμπεριφορών. Η τεχνητή 
νοημοσύνη παίζει, επίσης, εξαιρετικά σημαντικό ρόλο στον κλάδο του εμπορίου, 
καθώς χρησιμοποιείται για τη βελτιστοποίηση προϊόντων,
 τον προγραμματισμό των αποθεμάτων, τον εφοδιαστικό τομέα...κλπ.
 
Διαδικτυακή αναζήτηση
 
Οι μηχανές αναζήτησης παρέχουν αποτελέσματα βάσει της τεράστιας ποσότητας 
δεδομένων που εισάγουν οι χρήστες στο διαδίκτυο.
 
Προσωπικοί ψηφιακοί βοηθοί
Τα έξυπνα τηλέφωνα (smartphones) χρησιμοποιούν την τεχνητή νοημοσύνη για την 
παροχή βελτιστοποιημένων και εξατομικευμένων ρυθμίσεων στους χρήστες τους. 
Ο εικονικός βοηθός λειτουργεί ως προσωπικός 
γραμματέας του χρήστη: απαντά σε ερωτήσεις, παρέχει συστάσεις, υπενθυμίζει 
συναντήσεις. 
Είναι επίσης ένας ηλεκτρονικός συνομιλητής που προσαρμόζεται στα ατομικά 
χαρακτηριστικά ενός συγκεκριμένου ατόμου, λαμβάνοντας υπόψη το περιβάλλον 
του χρήστη, το εύρος των ενδιαφερόντων του και τις συνήθειες του.
 
Μεταφραστές
Τα λογισμικά αυτόματης μετάφρασης και υποτιτλισμού, που βασίζονται είτε σε 
γραπτό είτε σε προφορικό λόγο, χρησιμοποιούν τη τεχνητή νοημοσύνη για την
 παροχή και βελτίωση των μεταφράσεων.
 
Έξυπνα σπίτια, πόλεις και υποδομές
Οι έξυπνοι θερμοστάτες αναλύουν τη συμπεριφορά μας προκειμένου να 
αποθηκεύσουν ενέργεια, ενώ οι έξυπνες πόλεις βασίζονται σε ευφυή συστήματα 
ρύθμισης της κυκλοφορίας για να βελτιώσουν τη συνδεσιμότητα και να μειώσουν 
την κυκλοφοριακή συμφόρηση και άρα την μόλυνση του περιβάλλοντος
 
Αυτοκίνητα
Παρότι τα αυτόνομα οχήματα δεν αποτελούν ακόμα μέρος της καθημερινότητάς μας, 
τα αυτοκίνητα απαρτίζονται ήδη από ευφυή συστήματα ασφαλείας που κάνουν 
χρήση τεχνητής νοημοσύνης.
 Τα συστήματα πλοήγησης βασίζονται, σε μεγάλο βαθμό, στην τεχνητή νοημοσύνη.
 
Κυβερνοασφαλεια
Τα συστήματα τεχνητής νοημοσύνης μπορούν να συμβάλουν στην αναγνώριση και αντιμετώπιση επιθέσεων
 και απειλών στον κυβερνοχώρο βάσει της συνεχόμενης εισροής δεδομένων.
 
 
Καταπολέμηση της παραπληροφόρησης
Ορισμένες εφαρμογές τεχνητής νοημοσύνης μπορούν να συμβάλουν στην ανίχνευση
 των ψευδών ειδήσεων και της παραπληροφόρησης στα κοινωνικά δίκτυα μέσω του εντοπισμού συγκεκριμένων λέξεων και εκφράσεων αλλά και αξιόπιστων πηγών 
πληροφόρησης
 
Υγεία
Οι ερευνητές μελετούν πώς μπορεί να χρησιμοποιηθεί η ΤΝ για την ανάλυση 
δεδομένων υγείας και την ανίχνευση προτύπων που θα μπορούσαν να οδηγήσουν 
σε νέες επιστημονικές ανακαλύψεις και να βελτιώσουν τους μεμονωμένους 
διαγνωστικούς ελέγχους.
 Για παράδειγμα, οι ερευνητές ανέπτυξαν ένα ευφυές πρόγραμμα που εντοπίζει 
περιστατικά καρδιακής προσβολής στις κλήσεις άμεσης βοήθειας, 
και μάλιστα ταχύτερα από τους ειδικούς στο τηλεφωνικό κέντρο έκτακτης
 ανάγκης.
 
Μεταφορές
Η ΤΝ μπορεί να ενισχύσει την ασφάλεια, την ταχύτητα και την αποτελεσματικότητα
 της σιδηροδροµικής κυκλοφορίας ελαχιστοποιώντας την τριβή της 
σιδηροτροχιάς και επιτρέποντας την αυτόνομη οδήγηση. 
Μεταποιητικός κλάδος
Η τεχνητή νοημοσύνη μπορεί να οδηγήσει στην ταχύτατη ανάπτυξη του μεταποιητικού κλάδου και τον
 σχεδιασμό "έξυπνων" εργοστασίων στην Ευρώπη μέσω, μεταξύ άλλων,
 της αξιοποίησης της ρομποτικής και 
της έγκαιρης πρόγνωσης βλαβών και συντήρησης μηχανολογικών κατασκευών.
 
Τρόφιμα και γεωργία
Η τεχνητή νοημοσύνη μπορεί να αξιοποιηθεί για τη συγκρότηση πιο βιώσιμων επισιτιστικών συστημάτων: 
πιο συγκεκριμένα, μπορεί να διασφαλίσει την παραγωγή πιο υγιεινών τροφίμων μέσω 
της ελαχιστοποίησης της χρήσης λιπασμάτων, των ζιζανιοκτόνων και της άρδευσης, 
να υποστηρίξει την παραγωγικότητα και να μειώσει τις περιβαλλοντικές επιπτώσεις. 
Η χρήση της ρομποτικής μπορεί, επίσης, να συμβάλει στην απομάκρυνση των ζιζανίων 
και στη μείωση της χρήσης φυτοφαρμάκων.
 
Δημόσια διοίκηση και υπηρεσίες
Χάρη σε ένα ευρύ φάσμα δεδομένων και στην ικανότητα αναγνώρισης προτύπων, η 
τεχνητή νοημοσύνη επιτρέπει την έγκαιρη προειδοποίηση φυσικών καταστροφών, 
δίνοντας τη δυνατότητα επαρκούς προετοιμασίας και μετριασμού των επιπτώσεων.
 
Η τεχνητή νοημοσύνη χρησιμοποιείται ευρέως για την παροχή εξατομικευμένων 


Δημοσίευση σχολίου

0 Σχόλια