Ticker

15/recent/ticker-posts

Υπόδειγμα πειραματικής έρευνας Τεχνολογία Γ ' Γυμνασίου

Στα πλαίσια  του μαθήματος της Τεχνολογίας Γ΄ Γυμνασίου οι μαθητές καλούνται  να  πραγματοποιήσουν μια πειραματική έρευνα.Ακολουθούν τα κεφάλαια   που θα αποτελούν την γραπτή εργασία.

ΚΕΦΑΛΑΙΑ  ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ

1.Περιγραφή του προβλήματος

Στην φετινή χρονιά στα πλαίσια του μαθήματος «Τεχνολογία» κλήθηκα να δημιουργήσω

μια γραπτή εργασία . Μετά από λίγη σκέψη αποφάσισα ότι θέλω να φτιάξω μια εργασία που να περιγράφω και να εξηγώ τη διαλυτότητα ορισμένων στερεών ουσιών και

συγκεκριμένα της λευκής ζάχαρης  , ΚΤΛ .

2.Περιγραφή του σκοπού της έρευνας

Ως μαθητής , επέλεξα αυτό το θέμα διότι……………………….

. Ακόμη , είναι ένα πείραμα που μπορώ να το υλοποιήσω εύκολα με ασφάλεια και με μηδαμινό κόστος , αφού μπορώ να το κάνω σπίτι μου με απλά καθημερινά υλικά .

3.ΚΟΙΝΩΝΙΚΕΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΠΟΥ ΕΞΥΠΗΡΕΤΕΙ

Π.χ. Για  την καλύτερη ποιότητα  των γλυκών

4.ΥΠΟΘΕΣΗ  ΤΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ.

Π.Χ. Η θερμοκρασία  του διαλύτη  δεν επηρεάζει την διαλυτότητα της ζάχαρης

6.Περιγραφή των κοινωνικών αναγκών που εξυπηρετεί η έρευνα

Η έρευνα που έκανα θα βοηθήσει στην ανάπτυξη των φυσικών επιστημών , και

συγκεκριμένα της φυσικής και της χημείας . Ακόμη , θα αναφερθώ σε φυσικά φαινόμενα (όπως τα διαλύματα, ………………………………………………..

Διαμόρφωση της υπόθεσης της έρευνας

Η υπόθεση που θα προσπαθήσω να επαληθεύσω ή να καταρρίψω είναι :

« Υποθέτω πως και στις τρεις αυτές στερεές ουσίες η διαλυτότητα είναι μεγαλύτερη όταν

αυξάνει η θερμοκρασία του διαλύματος (διαλύτης νερού.) »

Ανάλυση των παραμέτρων που θεωρήθηκαν ότι δεν επηρεάζουν τα

αποτελέσματα της έρευνας

Στην έρευνα που θα κάνω θα θεωρώ αμελητέες παραμέτρους (ΣΤΑΘΕΡΕΣ για την έρευνα μου) τις ακόλουθες :

1) Οι μετρήσεις (όγκων , βάρους, χρόνου) δεν θα πραγματοποιηθούν με ειδικά

όργανα μέτρησης και από εξειδικευμένο προσωπικό.

2) Τον χρόνο ( π.χ. είτε το κάνω στις 8 π. μ. είτε στις 8 μ. μ. το ίδιο θα θεωρώ ότι θα είναι το αποτέλεσμα της έρευνας )

3) Την εποχή ( π.χ. είτε το κάνω την άνοιξη είτε το κάνω το χειμώνα το ίδιο θα θεωρώ

ότι θα είναι το αποτέλεσμα της έρευνας )

4) …………………………………………….

 

 

6ο . ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ ΤΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ

 Το υλικό του δοχείου που θα θερμάνω το νερό ( π.χ. είτε το δοχείο είναι

αλουμινένιο είτε μπρούτζινο το ίδιο θα θεωρώ ότι θα είναι το αποτέλεσμα της

έρευνας )

Γίνεται , λοιπόν ,εύκολα κατανοητό πως οι μεταβλητές που θα χρησιμοποιήσω είναι :

Ανεξάρτητη μεταβλητή : Θερμοκρασία που έχει το υδατικό διάλυμα.(Διαλύτης το νερό)

Π.χ. 1ο επίπεδο τιμών θερμοκρασίας : 15ο C, 2ο……………

Εξαρτημένη μεταβλητή : Η διαλυτότητα ………………….

ΠΛΑΙΣΙΟ ΚΑΙ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΚΑΤΑ ΤΗ ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΤΩΝ

ΠΕΙΡΑΜΑΤΩΝ

Παραδοχή σταθερών της έρευνας μου

1. Ίδια ποσότητα νερού ως διαλύτης και στις τρεις ουσίες ( 100 ml )νερού

2. Ίδιες συνθήκες περιβάλλοντος κατά τη εκτέλεση των πειραμάτων

3. Ίδια και ίσα δοχεία (μέγεθος, σχήμα, υλικό)

 

Περιγραφή των ορίων και περιορισμών της έρευνας

Γενικά , θα προσπαθήσω όσο το δυνατόν περισσότερο να διαφυλάξω την αξιοπιστία της έρευνας μου , αλλά υπάρχουν και άλλοι παράγοντες που τείνουν να την περιορίζουν .

Αρχικά , ο πρώτος παράγοντας είναι ο μικρός αριθμός πειραμάτων που θαπραγματοποιήσω . Αυτό είναι κακό γιατί για να περιορίσουμε και ελαχιστοποιήσουμε αυτά πρέπει να κάνουμε πολλές φορές τα ίδια πειράματα . Ακόμη , ένας τελευταίος περιορισμός είναι η μικρή χρονική διάρκεια των παρατηρήσεων μου .

 

7.ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΤΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ

1) Αρχικά, γέμισα τρία ποτήρι με νερό σε θερμοκρασία περιβάλλοντος……..

2) Ύστερα, άρχισα να ρίχνω με ένα κουταλάκι του γλυκού ξεχωριστά στο καθένα ζάχαρη, αλάτι και σόδα

3) Μόλις παρατηρούσα ίζημα στον πυθμένα σταματούσα

4) Γνωρίζοντας ότι κάθε κουταλάκι του γλυκού αντιστοιχεί 5 γραμμάρια ποσότητα

υπολόγιζα πόσα

5) Στη συνέχεια, έβρασα νερό

6) Ακολούθησα παρόμοια διαδικασία και έχυσα το βρασμένο νερό στα τρία ποτήρια

7) Μετέπειτα, έριξα στο βρασμένο πια νερό ξανά ζάχαρη, αλάτι και σόδα και μέτρησα ξανά τα αποτελέσματα

 

8.ΟΡΙΣΜΟΙ 

ΖΑΧΑΡΗ

Η ζάχαρη (επιστ. ονομασία σακχαρόζη) είναι η κοινή ονομασία για τους γλυκούς και

υδατοδιάλυτους υδατάνθρακες, πολλοί από τους οποίους χρησιμοποιούνται στα τρόφιμα.

Υπάρχουν διαφόρων ………………………………………..

ΑΛΑΤΙ

Αλάτι είναι η κοινή ονομασία του χλωριούχου νατρίου ( χημικός τύπος NaCl ) και είναι

βασικό συστατικό της ανθρώπινης διατροφής ……

ΔΙΑΛΥΜΑΤΑ -ΔΙΑΛΥΤΟΤΗΤΑ ΟΥΣΙΩΝ

Η ικανότητα των υγρών να διαλύουν στερεά σώματα, υγρά και αέρια θεωρείται ως ένα από

τα μεγαλύτερα και βασικότερα φαινόμενα της καθημερινής μας ζωής

Η ικανότητα ενός σώματος να διαλύει κάποιο άλλο εξαρτάται πάντοτε ……………………………………………………………………..

Θερμοκρασία  είναι………………………

Θερμότητα είναι  ………………………….

Θερμόμετρο  είναι ………………………..

 

9ο  ΚΕΦ. Συμπεράσματα της έρευνας

Το συμπέρασμα της έρευνας μου ………………………………………………………………………

10ο .ΚΕΦ.ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΕΥΝΑ

Η παρούσα εργασία μας δίνει έναυσμα για διάφορες ιδέες εργασιών για το μέλλον. Μας δημιουργεί ερωτήματα, τα οποία μόνο με έρευνα, παρατήρηση και συμπέρασμα μπορούμε να λύσουμε. Έτσι, κάποιες προτάσεις είναι οι ακόλουθες ……………………………………………………………………………………………………………………………………….

11.Βιβλιογραφία

………………………………………………………………………

ΑΚΟΛΟΥΘΕΙ ΒΙΝΤΕΟ ΠΟΥ ΠΕΡΙΓΡΑΦΕΙ  ΤΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ  ΤΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ 


                                        @mytexnologiaΔημοσίευση σχολίου

0 Σχόλια